Homeopati

Homeopati

Homeopati är en metod som stimulerar våran självläkningsförmåga. Vi har alla en inbyggd sådan som ständigt arbetar för att skydda oss mot tex ; virus, emotionell stress av olika slag( tex vid skilsmässa, uppsägning från jobb,dödsfall) luftföroreningar mm. Blir vi utsatta av för mycket påfrestning behöver vi något som sätter igång den. Då är homeopati är en utmärkt metod.

Homepatisk behandling

- första besöket

1100 :-

Homeopati

- uppföljning 

600 :-

En homeopatisk behandling är en grundlig genomgång av dina symtom och besvär. Därför är det första tillfället längre och mycket detaljerat. Även om 10 st patienter kommer med migrän

betyder det inte att alla ska ha samma homeopatiska medel därför att homeopati är individanpassat. Det är din personliga reaktion på saker och ting som är avgörande för vilket

homeopatiskt medel du ska ha.

Paketpris

3 konsultationer: 1500kr

Vid kroniska problem behövs det några besök för att utvärdera effekten. Den homeopatiska behandlingstiden är varierande beroende på hur länge symtomen funnits där och hur du reagerar på behandlingen. Därför är det svårt att säga hur många besök som behövs. En uppföljningstid bokas vanligtvis 4-6 veckor efter den första.