Känslomässig frigöring- N.E.R

Känslomässig frigöring

/ Neo Emotional Release (N.E.R)Vad är "Känslomässig frigöring"/ Neo Emotional Release?


Om känslor inte uttrycks eller bearbetas kan dessa lagras fysiskt i vår kropp. Blockering skapas och kan visa sig genom anspänning och smärta i muskler,leder och organ.

NER är en metod som stöttar dig i en medvetandegöring av emotionella blockeringar.

Olika andnings- och beröringstekniker används för att hjälpa dig att möta dina negativa känslor, mönster och trauman. Metoden gör att du tillåter dig att känna efter, vara i din kropp och dina känslor samt att transformera ditt förhållningssätt till dina blockerade upplevelser och frigör det du gått runt och burit på. Effekten känns omgående och är djupgående samt transformerande både fysiskt, mentalt och känslomässigt.


För vem passar behandlingen?


Om du är redo att konfrontera,uppleva och möta dina svåra känslor.

Alla som önskar att komma i en djupare kontakt med sig själv och ta anvar för sitt välmående.

De som vill förstå sina mönster,fysiska besvär och se på orsaken till sina obalanser.

Släppa på gamla stressande känslor och skapa rum för något nytt.

Du som vill få klarhet inom ett visst område i ditt liv genom att se på orsakerna till obehaget.

Få mer kontakt med ditt inre och din kropp.

För dig som vill hitta tillbaka till ditt sanna jag.

Dig som är redo att känna på djupet.